Posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. UE przy Komisji Trójstronnej

Na 13 maja 2010 roku zaplanowane jest posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Unii Europejskiej, działającego przy Prezydium Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Podczas posiedzenia, w którym udział weźmie przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego, omawiane będą przygotowania do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku.