Zawirowania w normach budowlanych

W Europie od wielu lat tworzony jest zbiór zharmonizowanych Eurokodów, tj. Norm Europejskich (EN), w tym dotyczących konstrukcji (projektowanie konstrukcji, oddziaływanie na konstrukcje, projektowania konstrukcji wykonanych z różnych materiałów, w tym w odniesieniu do podstawowych dziedzin inżynierii lądowej oraz do szerokiej gamy konstrukcji i wyrobów).

Eurokody stanowią alternatywę dla norm krajowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i docelowo mają je w przyszłości zastąpić.

Więcej informacji: LINK