„Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP”. Seminarium

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network. Spotkanie odbędzie się 24 czerwca w Warszawie.
 

Zgłoszenia na seminarium można dokonać do 22 czerwca. Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.
Program: LINK
Formularz zgłoszeniowy: LINK
Więcej: LINK