Polityka Nowej Szansy dla firm zagrożonych upadłością

Ministerstwo Gospodarki przygotowało dokument Polityka Nowej Szansy, który zawiera system wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej. Program prezentuje działania, które będą realizowane w latach 2014-20 i mają zapobiegać kryzysom w firmach, ograniczać ryzyko ich upadłości oraz pomóc przy ponownym rozpoczęciu działalności po porażce w biznesie.

W dokumencie wyodrębniono cztery główne obszary działań: zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie, zapobieganie ryzyku przedwczesnej likwidacji, sprawne przeprowadzenie likwidacji przedsiębiorstw oraz wsparcie dla ponownego podejmowania działalności gospodarczej. 

MG proponuje m.in. upowszechnienie systemów wczesnego ostrzegania o sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa, np. w postaci narzędzi on-line monitorujących sytuację finansową.
Więcej: LINK