Wydłużenie procesu testowania Rejestru Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem wersją testową systemu RUR dostępną pod adresem https://testrur.parp.gov.pl wydłuża termin drugiego etapu testowania do 30 czerwca.

Już wkrótce w wersji testowej systemu RUR udostępniony zostanie ostatni moduł związany z oceną usług rozwojowych. Warunkiem przystąpienia do drugiego etapu testowania jest akceptacja przez Administratora RUR karty podmiotu. Pracownicy PARP będą na bieżąco dokonywali akceptacji nowych kart podmiotu wprowadzonych do systemu.
Więcej: LINK