Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach. Spotkania

Odbędzie się cykl spotkań w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa“. Skierowane są do przedsiębiorców oraz specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach. Celem spotkań jest upowszechnianie założeń projektu, prezentacja narzędzia pomiaru wartości kapitału ludzkiego (NKL), a także przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami rynku w celu zebrania opinii i sugestii zmian pomocnych w opracowaniu finalnego kształtu narzędzia. Podczas spotkań przedstawiciele PARP i SGH zaprezentują wiele praktycznych korzyści wynikających ze stosowania NKL w firmach.

Spotkania zostały podzielone na 3 tury: Spotkania informacyjne; Warsztaty dla analityków i doradców finansowych i Seminaria szkoleniowe.
Więcej: LINK
Program: LINK
Miasta i terminy spotkań: LINK