Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Seminarium w Warszawie

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich, pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, organizuje, 6 listopada, w Warszawie seminarium tematyczne dla projektów innowacyjnych pt.: „Jak usprawnić zarządzanie wiedzą i zmianą w polskich przedsiębiorstwach?”. 
 
Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw (kadry zarządzającej i pracowników  działów personalnych) oraz organizacji ich zrzeszających, instytucji branżowych oraz otoczenia biznesu, a także przedstawicieli czasopism i portali branżowych adresowanych do przedsiębiorców.
 
Głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie wybranych, wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, innowacyjnych sposobów rozwiązywania aktualnych problemów społecznych w obszarze usprawniania zarządzania wiedzą i zmianą w przedsiębiorstwach.
 
Seminarium będzie miało formę interaktywnej dyskusji panelowej przy aktywnym udziale widowni, co umożliwi wymianę myśli i doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, a także wypracowanie użytecznych konkluzji. Spotkanie będzie prowadzone przez moderatora – eksperta w obszarze, którego dotyczy seminarium.
 
Zgłoszenia należy przesyłać do 24 października wyłącznie pocztą elektroniczną na adres marcin.zmijewski@cpe.gov.pl.
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Eweliną Sołtan (KIW), tel. 22 378 31 70, e-mail: ewelina.soltan@cpe.gov.pl.
Program: LINK