Rzeczpospolita: Zamknąć słabe szkoły

W dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej” można przeczytać wywiad z Ministrem Edukacji Joanną Kluzik-Rostkowską. Rozmowa poświęcona jest rozwojowi szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Jak zapewnia Minister Edukacji działania mające promować szkolnictwo zawodowe w gimnazjach zostaną podjęte już tej zimy. Po feriach na uczniów czekać będzie mapa szkół zawodowych z pełną informacją o ich ofercie edukacyjnej, zdawalności egzaminów zawodowych czy w przypadku techników zdawalności matury. Rodzice i uczniowie znają bowiem dobrze ofertę szkół ogólnokształcących, a technika i szkoły zawodowe nadal pozostają w cieniu.

Joanna Kluzik-Rostkowska przypomina, że w nowej perspektywie unijnej na lata 2014–2020 mamy 820 mln euro, czyli sporo ponad 3 mld zł przeznaczone na szkolnictwo zawodowe. Szkoły, które będą chciały otrzymać wsparcie musza dostosować swoja ofertę do potrzeb lokalnego rynku pracy. Placówki, które nie zechcą podejmować tych wyzwań nie będą mogły liczyć na dotacje i czeka je zamknięcie.

Zwiększy się także pula środków przeznaczona dla pracodawców, którzy podejmą się szkolenia uczniów. Jak zapewnia szefowa resortu edukacji duży nacisk zostanie położony na kształcenie dualne.

Zmianie maja również ulec podręczniki. Obecnie wydawcy niechętnie podejmują się drukowania książek do nauki zawodu. Ministerstwo planuje wprowadzanie e-podręczników, co może rozwiązać ten problem. Rozszerzona zostanie także oferta szkoleń zawodowych dla licealistów, by łatwiej mogli znaleźć zatrudnienie w przypadku, kiedy nie podejmą dalszej nauki po zakończeniu kształcenia ogólnego.

Więcej:rp.pl
12.10.2014
Artur Grabek
LINK