Zapytanie ofertowe na wyprodukowanie filmu promującego członkostwo w ZRP oraz prace RDS

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie finansowane ze środków Rady Dialogu Społecznego w postaci filmu promującego członkostwo w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła jako organizacjach partnerów społecznych oraz ich roli w rozwijaniu dialogu społecznego w Polsce i upowszechnianiu działań Rady Dialogu Społecznego.

W ramach zamówienia, Wykonawca dostarczy film w rozdzielczości Full HD (1920×1080) o czasie trwania 3 minuty  (+/- 15 s.) oraz dwa spoty o czasie trwania 30 s. (+/- 5 s.).

W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty do dnia 2 grudnia 2020 r. do godziny 10:00 w formie elektronicznej, pod adres: e-mail: zrp@zrp.pl, bądź wysłać pocztą pod adres Związku Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa.

Szczegóły zapytania wraz z wzorem formularza ofertowego w załączonym dokumencie.

ZAPYTANIE OFERTOWE <- kliknij