Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 26/11/2018

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”  (postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWER.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”.

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień:

79100000-5 - Usługi prawnicze
79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne
79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Ekspertyza Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Zał. 1_formularz_ofertowy_ekspertyza 12

Zał. 2 Wykaz_usług_tożsamych_ekspertyza 12

Zał. 3_oświadczenie_o_braku_powiązań ekspertyza 12

Zał. 4_zgoda na przetwarzanie danych osobowych 12

Logo - Unia Europejska Fundusz SpolecznyLogo Fundusze Europejskie

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018