Konsultacje europejskie dotyczące przyszłości Unii Europejskiej

Komisja Europejska zachęca do udziału w konsultacjach obywatelskich dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Ich wyniki zostaną zaprezentowane przywódcom państw członkowskich 9 maja 2019 roku podczas szczytu w Sybinie w Rumunii. Będzie to zaledwie dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wynikające z nich wnioski wpłyną na decyzje związane z kierunkiem rozwoju Europy. Ankieta dotyczy kwestii kluczowych dla wszystkich obywateli, m.in. imigracji, opieki zdrowotnej i edukacji, dlatego warto, aby jak najwięcej Polaków podzieliło się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami.

KONSULTACJE OBYWATELSKIE