Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy

Związek Rzemiosła Polskiego w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  – ocena wprowadzonych zmian prawnych.” (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
 
Treść zapytania ofertowego: LINK
Załącznik Nr 1: LINK
Załącznik Nr 2: LINK

Załącznik Nr 3: LINK