Przede wszystkim przedsiębiorczość . Ukazała się VI edycja raportu

Ukazała się już VI edycja raportu opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Z dokumentu wynika, że prawie 21% dorosłych Polaków deklaruje chęć założenia firmy w ciągu najbliższych 3 lat, w UE takie plany ma przeciętnie 12% mieszkańców. Polska jest  pod tym względem liderem wśród krajów unijnych. Chęci prowadzenia własnej działalności  towarzyszy też wysoka samoocena zdolności przedsiębiorczych – aż 60% dorosłych Polaków uznaje swoje umiejętności i wiedzę za wystarczające do prowadzenia firmy, w UE podobną ufność we własne możliwości deklaruje 44% mieszkańców. Nasz kraj wypada także dobrze pod względem odsetka mieszkańców dostrzegających szanse na założenie firmy w swoim otoczeniu (40% vs 37% w UE).
 
Raport zawiera także wyzwania z jakimi musimy się zmierzyć. Jednym z nich jest obawa przed porażką, która powstrzymuje przed zakładaniem firm pomimo tego, że Polacy wierzą we własne możliwości i dostrzegają szanse biznesowe na rynku. Blisko połowa dorosłych Polaków (48%) dostrzegających szanse biznesowe nie decyduje się na założenie firmy z powodu strachu przed porażką. Wynik ten należy do najwyższych w UE, gdzie odsetek takich osób wynosi średnio 41%. Wyższy jest tylko w Grecji (53%), na Cyprze (50%) i we Włoszech (49%).

Więcej:: LINK