Spotkanie Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej

21 lutego odbyło się spotkanie Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej (OMRT). Celem tego spotkania było powołanie zespołu zajmującego się sprawami motoryzacyjnymi, w szczególności sprawami przedstawionymi przez organizacje motoryzacyjne.

 

W trakcie posiedzenia powołano zespół roboczy, w którego skład weszli reprezentanci Związku Rzemiosła Polskiego Andrzej Domagała, Józef Starczała, a także Jerzy Łęczycki. Desygnowani członkowie to doświadczeni rzemieślnicy, którzy byli przedstawicielami w ORT w poprzednich latach.

 

Omówione zostały również proponowane tematy rekomendacji OMRT  do przygotowania w pierwszym półroczu 2018 r., a także plan działań mających na celu wdrożenie w Polsce modelu indywidualnego wyznaczania odchyleń tzw. kodu 51dla linii lakierniczych certyfikowanych i niecertyfikowanych.