VI Cashless Congress – najważniejsze wydarzenie branży płatniczej

Cashless Congress (dotychczas Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych) na trwale wpisał się w kalendarz imprez branży płatniczej, umożliwiając spotkanie i merytoryczną dyskusję wszystkim interesariuszom rynku. Wydarenie, które odbędzie sie w Warszawie w dniach 20-21 marca, łączy środowiska nauki, biznesu i administracji publicznej, poprzez wymianę poglądów na tematy interesujące dla branży – dotyczące zmian prawnych, nowych trendów produktowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, aktywności na rzecz płatności bezgotówkowych.
 
Tematem debat są zagadnienia mające wpływ na przyszłość rynku płatności bezgotówkowych. Eksperci z Polski, Unii Europejskiej i świata w trakcie sesji panelowych i specjalistycznych prezentacji przybliżają najważniejsze kwestie branżowe, zapraszając słuchaczy do wspólnej dyskusji.
 
Bardzo ważną częścią Kongresu jest uroczystość wręczenia nagród branżowych eDukatów dla firm i osób szczególnie zasłużonych dla branży swoimi dokonaniami – produktami, rozwiązaniami technicznymi, osiąganymi wynikami i sukcesami.

Więcej: LINK