Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 04/03/2020

Nabór trenerów na spotkanie wartościujące w Łodzi

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych)

Zapytanie ofertowe dotyczące realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z II etapem projektu, dotyczącego przeprowadzenia 1 spotkania wartościującego dla około 20 osób. Spotkanie jest prowadzone przez dwóch trenerów.

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień CPV 8050000-9 Usługi szkoleniowe.

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236751

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018