PARP zaprasza mikroprzedsiębiorców do udziału w badaniu GUS

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w badaniu GUS, które dotyczy działalności mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Aby wziąć udział w badaniu wystarczy skorzystać z formy elektronicznej, dostępnej na Portalu Sprawozdawczym GUS lub poprzez złożenie tradycyjnego sprawozdania (formularz PDF).

Tak jak w ubiegłym roku, formularz SP-3 zawiera dział skierowany do przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, które wcześniej realizowały obowiązek sprawozdawczy na formularzu KZ „Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym”.

Mikroprzedsiębiorstwa odgrywają w gospodarce szczególną rolę, zarówno ze względu na ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości jak i zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków ekonomicznych. W związku ze wzrostem roli sektora mikroprzedsiębiorstw w gospodarce wzrasta zapotrzebowanie na dane opisujące jego strukturę oraz zachodzące w nim zmiany. Sprawozdawczość statystyczna jest podstawowym narzędziem poznania i opisania stanu gospodarki narodowej. Ponadto, dzięki wzięciu udziału w badaniu przedsiębiorcy dowiedzą się czegoś nowego o sobie oraz swoim otoczeniu.

Główny Urząd Statystyczny dostarcza istotnych informacji o procesach zachodzących w sektorze mikroprzedsiębiorstw poprzez coroczne, reprezentacyjne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw realizowane za pomocą sprawozdania SP-3 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019).

Informacje na temat badania oraz opracowania i publikacje dotyczące mikroprzedsiębiorstw są dostępne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.