Zapytanie ofertowe dot. kosztów wyżywienia w dniu 25 listopada w Kaliszu

W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiam zapytanie ofertowe dotyczące kosztów wyżywienia w ramach projektu „3xśrodowisko”.

W dniu  25 listopada 2014 r. wspólnie z Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu organizowane jest Spotkanie informacyjne z przedstawicielami rzemiosła w ramach projektu „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, współfinansowanego z udziałem instrumentu Unii Europejskiej LIFE+  i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekt „3xśrodowisko”).
 

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie oferty na obsługe kateringową  imprezy wariantowo
a/ lunch i serwis kawowy dla grupy 20 osób
b/ katering dla 20 osób wg. Państwa propozycji
Oferty przyjmujemy do dnia 19 listopada /środa/ do godz. 13.00 na adres:

Jarosław Romaniuk, Specjalista ds promocji działań ekologicznych,
Projekt LIFE+ 3 x Środowisko
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
tel. 22 5044 222, kom 606 242 282