Jakość i otwartość procesu legislacyjnego. Konferencja

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do udziału w konferencji- „Jakość i otwartość procesu legislacyjnego”, która odbędzie się 2 grudnia w Warszawie.

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie raport „Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw”. Raport oparty jest na analizie sposobu prowadzenie konsultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projektom ustaw procedowanym w 2012 roku.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami z innych krajów oraz planami i aktualnymi działaniami polskiego rządu zmierzającymi do zreformowania procesu stanowienia prawa.
Rejestracja trwa do 27 listopada.
Formularz zgłoszeniowy: LINK
Program: LINK
Zaproszenie: LINK