Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki

Zapraszamy do udziału w Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki, które odbędzie się 26 i 27 listopada 2014 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Gościem honorowym Forum będzie Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Podczas wydarzania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m. in. współpracy pracodawców ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym oraz promocji edukacji zawodowej. Kluczowym tematem będzie kształcenie dualne (prowadzone równolegle w szkole  i miejscu pracy).

Do udziału w Forum zapraszamy w szczególności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, szkolnictwa ponadgimnazjalnego, organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego, w tym samorządu gospodarczego rzemiosła z mocy ustawy realizującego zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 20 listopada 2014 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: LINK i następnie przesłanie go na adres info@kobiety.zawodowcy-24.pl lub odesłanie na fax.: (22) 5044230.

Więcej: LINK

Formularz zgłoszeniowy: LINK