Zapytanie ofertowe

W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiam zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali konferencyjnej jak następuje:

W dniu 20 kwietnia 2015 r. w Gdańsku odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami rzemiosła w ramach projektu „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, współfinansowanego z udziałem instrumentu Unii Europejskiej LIFE+  i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekt „3xśrodowisko”).

W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali konferencyjnej umożliwiającej odbycie obrad, zakładając że w spotkaniu uczestniczyć będzie 60 osób i że będzie trwało 6-7 godzin. Sala powinna być nagłośniona oraz powinna być wyposażona w aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie prezentacji, taką jak ekran, rzutnik, połączenie z internem. Powinna też być możliwość nagrywania obrad.

Uwagi:
1. Oferty przyjmujemy do czwartku 9 kwietnia 2015 roku do godz. 16.00 na adres e-mail romaniuk@zrp.pl
2. Prosimy o podanie maksymalnej dostępności czasowej sali, wyszczególniając godziny od do, ilość osób które sala może pomieścić, ilość dostępnych miejsc parkingowych i czy miejsca parkingowe są odpłatne czy nieodpłatne.  
3. Oferent powinien mieć siedzibę w mieście Gdańsk.
4. Ewentualne pytania związane z zapytaniem ofertowym można zgłaszać u Pani Marty Hamerskiej z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych  i  Średnich Przedsiębiorstw, tel. 58 301-31-16 m.hamerska@pomorskaizba.com.pl