Zaproszenie na webinarium „Instrumenty finansowe w ramach EFS+ w odpowiedzi na wyzwania społeczne”, 2 grudnia 2021

Informujemy, że 2 grudnia 2021 Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym organizuje webinarium „Instrumenty finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+ w odpowiedzi na wyzwania społeczne w Europie”.

Wydarzenie poświęcone będzie omówieniu wkładu instrumentów finansowych w ramach EFS+ w agendę społeczną Unii Europejskiej, wraz z wprowadzeniem nowych ram regulacyjnych dla instrumentów finansowych w ramach funduszy objętych tzw. zarządzaniem dzielonym (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów) oraz dla programu „InvestEU”. Rejestracja w trybie online na wydarzenie trwa do 30 listopada 2021 r. do godziny 12.00 . Szczegółowe informacje oraz link do rejestracji znajdują się pod adresem:

ESF+ financial instruments responding to social challenges in Europe | fi-compass

Poniżej program wydarzenia w języku angielskim.

Program seminarium 2 12 2021 ang