Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Związek Rzemiosła Polskiego – Administrator Projektu IW EQUAL F0576 „Modelowy system przystosowania przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce” – mam zaszczyt zaprosić na spotkanie konsultacyjne poświęcone upowszechnianiu i włączaniu do polityk krajowych i europejskich podstawowego rezultatu Projektu wypracowanego w ramach Działania 2 – „Modelowy System Zarządzania Wiedzą w Firmie”

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 12 marca 2008r. w Warszawie, w godzinach 9.45-12.30, w siedzibie MIRIP, ul. Smocza 27.

W seminarium wezmą udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego WM, którzy przedstawią informacje nt. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa mazowieckiego oraz zaprezentują dokument Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.