Platforma porozumienia wszystkich reprezentacji przedsiębiorców i pracodawców

Zgodnie z Deklaracją, podpisaną przez szefów wszystkich organizacji w komitecie organizacyjnym Pierwszego Kongresu Pracodawców, Kongres znajduje swoją kontynuację w pracach nad stworzeniem platformy porozumienia organizacji biznesowych, otwartej dla wszystkich reprezentacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce.

Zgodnie z oświadczeniem, które ogłosiłem na zakończenie Kongresu, została powołana Grupa Robocza w następującym składzie:

Lech Pilawski i Krzysztof Kajda z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
Adam Ambrozik i Agata Kulak z Konfederacji Pracodawców Polskich,
Hubert Janiszewski i Daniela Piotrowska-Szmigielska z Polskiej Rady Biznesu,
Leszek Janowski i Paweł Saar ze Związku Rzemiosła Polskiego,
dr Christian Schnell i Lars Bosse z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej, oraz
Roman Rewald i Anna Podgórska z Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.
Grupa Robocza zostanie zwołana w najbliższym czasie w celu ustalenia zakresu prac i ich podziału. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Grupa Robocza przygotuje pierwsze propozycje do konsultacji pomiędzy zainteresowanymi organizacjami.