Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Projektu INTACT w formule on-line

Coraz więcej firm skarży się na brak wykwalifikowanych pracowników. Niedobór ten znacznie wzrośnie w najbliższych latach. Ze względów demograficznych liczba osób opuszczających rynek pracy z powodu wieku będzie w przyszłości znacznie wyższa niż liczba osób młodych wchodzących w życie zawodowe. Należy nadać najwyższy priorytet polityczny zdecydowanej poprawie wydajności pracy i walce z rosnącym niedoborem wykwalifikowanej kadry. Nad tymi zagadnieniami będą rozmawiać uczestnicy międzynarodowej konferencji Projektu INTACT – Integration of newly arrived migrants by means of competency assessment and high-quality further vocational training, która odbędzie się w formule on-line w dniu 27 listopada br.

W czasie trwania Konferencji zostaną przedstawione wyniki Projektu oraz doświadczenia partnerów z poszczególnych krajów europejskich.

Organizatorem Konferencji jest Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Rejestracja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda_GKnQVX7fBu0rgMHR7rZVbw40Ck0aL6NcGB8s5BUaQvvtg/viewform

Program Konferencji oraz Agenda: POBIERZ

Strona internetowa Konferencji: https://www.gotomeet.me/biuro46/intactconference_27_11_2020_izbarzem

Oficjalna strona Projektu: https://int-act.org/