10. edycja Nagrody Polskiej Rady Biznesu – zgłaszanie kandydatur

Rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów do dziesiątej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Tym prestiżowym wyróżnieniem honorowane są osoby, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na otaczającą rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Nagroda Polskiej Rady Biznesu przyznawana jest od 2012 roku.

Kto wybiera Laureatów Nagrody PRB

Kandydatów ocenia Kapituła Nagrody PRB, w skład której wchodzą autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, Zarząd PRB, a także członkowie rodzin Patronów Nagrody.

Kategorie w jakich przyznawana jest Nagroda PRB

Sukces – Nagroda PRB im. Jana Kulczyka przyznawana jest za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek.

Wizja i innowacje – Nagroda PRB pod patronatem Zarządu PRB przyznawana jest za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej.

Działalność społeczna – Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego przyznawana jest za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym.

Nagroda specjalna – Nagroda PRB im. Jana Wejcherta przyznawana jest osobie, której działalność wywarła znaczący wpływ na rozwój polskiego życia gospodarczego i społecznego.

Zgłaszanie kandydatur do 10. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu trwa do 17 stycznia 2021 r. na stronie internetowej: www.nagrodaprb.pl