Europejscy partnerzy społeczni wzywają państwa członkowskie do zatwierdzenia porozumienia w sprawie funduszu naprawczego i długoterminowego budżetu

Europejscy partnerzy społeczni wzywają państwa członkowskie do znalezionego porozumienia w sprawie europejskiego funduszu naprawczego i wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027.

Porozumienie osiągnięte w wyniku rozmów trójstronnych w sprawie funduszu naprawczego i długoterminowego budżetu UE ma zasadnicze znaczenie dla pomocy gospodarce Unii Europejskiej w naprawie szkód wywołanych przez pandemię COVID-19.

Europejskie przedsiębiorstwa i pracownicy pilnie potrzebują unijnego wsparcia finansowego. To nie jest czas na gry polityczne. Nadszedł czas, aby osiągnąć kompromis dla wspólnego dobra wszystkich państw członkowskich.

Zapewnienie przestrzegania podstawowych wymogów w zakresie praworządności jest niezbędne do sprawnego działania funkcjonowanie gospodarek rynkowych oraz ochrony przedsiębiorstw i pracowników.

Źródło: SMEunited