Zaproszenie na konferencję

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego zaprasza na IV konferencję tematyczną w ramach projektu systemowego PO KL 5.5.1 Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego, podczas której zostaną zaprezentowane wstępne rezultaty badań dotyczących dialogu społecznego na poziomie centralnym, branżowym oraz zakładowym, realizowanych w  Zadaniu 3  projektu – Przeprowadzenie analizy stanu dialogu społecznego oraz opracowanie rekomendacji dla jego zmian.

 

Konferencja odbędzie się 25 września br., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych w nieprzekraczalnym terminie do 18 września br.(piątek) na adres elektroniczny: Zuzanna.Sentkowska@mpips.gov.pl lub faksem 022 661 16 29. Ilość miejsc ograniczona.

 

Program konferencji: http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Dialogu/Program%20konferencj_10-09-09.pdf

 

Formularz zgłoszeniowy: http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Dialogu/Formularz.konferencja_10-09-09.pdf