Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie 1000 grafik

Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, którego celem jest dostosowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich do wymagań gospodarki i rynku pracy – przy zaangażowaniu pracodawców. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszym etapie projektu jednym z produktów była aplikacja internetowa pn.: „Platforma internetowa czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych” przeznaczona dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, tj. pracodawców oraz sekretarzy z działów oświaty izb, dzięki której w szybki i prosty sposób można tworzyć gotowe zestawy egzaminacyjne. Platforma została oddana do użytku w maju 2017 r. Funkcjonuje pod adresem: https://ewr.zrp.pl

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 1.000 grafik, celem ich adaptacji do standardu grafik do zamieszczenia na platformie EWR.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na portalu Bazy konkurencyjności, pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134353

Zapraszamy do złożenia oferty.

(Grafika Google)