Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 04/02/2020

Zaproszenie do udziału w projekcie "Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space"

Bezpłatne wizyty zagraniczne dla przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców i związków zawodowych Jedź – Obserwuj – Wdrażaj

Fundacja British Council wraz z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch i partnerami zagranicznymi z Chorwacji: Grad Šibenik, Grad Komiža; Szkocji: Scotland's Regeneration Forum SURF i Włoch: INTBAU ITALIA zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt koncentruje się na zagadnieniu ożywiania centralnych przestrzeni miejskich/gminnych i kierowany jest do przedstawicieli miejscowości, które borykają się z problemem zamierania życia i aktywności społecznej w centralnych przestrzeniach publicznych kluczowych dla danej miejscowości. Projekt skierowany jest do przedstawicieli 3 sektorów, zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych, pochodzących z poniższych rodzajów instytucji:

  • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne (w tym pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się polityką miejską, kreowaniem i ożywianiem przestrzeni, programami rewitalizacji i rozwoju; instytucji zajmujących się animacją społeczności i przestrzeni lokalnych, podejmujące działania nastawione na rewitalizację społeczną i in.)
  • organizacje pozarządowe (w tym ruchy miejskie, reprezentujące interesy mieszkańców, instytucje zajmujące się zmianami przestrzennymi czy wdrażającymi rozwiązania zapewniające rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny; organizacje zajmujące się animacją lokalnych społeczności, pod względem społecznym, kulturowym, gospodarczym itp.)
  • organizacje pracodawców/związków zawodowych (osoby zajmujące się kreacją przestrzeni lub takie, w których interesie leży wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych i aktywności społeczności lokalnych)

W ramach projektu zorganizowane będą 5 dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Chorwacji, Szkocji oraz Włoch. W ramach prowadzonego obecnie naboru uzupełniającego rekrutujemy uczestników na wyjazdy do Komizy (Chorwacja) w terminie 20-25.04.2020 r. oraz regionu Puglia (Włochy) w terminach majowych. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu wizyty w formule job shadowingu (obserwacji uczestniczącej) u jednego z partnerów zagranicznych.

Partnerzy, u których realizowana będzie mobilność, posiadają szerokie doświadczenie zarówno z zakresu kreowania i wdrażania polityk publicznych, jak i szereg wypracowanych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze ożywiania przestrzeni publicznych. Aby wziąć udział w projekcie trzeba ponadto spełniać łącznie następujące warunki:

• w przypadku JST lub instytucji jej podlegającej – zatrudnienie w danej instytucji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; w przypadku pozostałych instytucji - formalnie związanie z daną instytucją;
• co najmniej 2 letnie doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań publicznych;
• znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie) umożliwiającym skuteczną komunikację w trakcie mobilności ponadnarodowej, co jest udokumentowane certyfikatem lub oświadczeniem o jego posiadaniu.

Rekrutacja
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.cds.krakow.pl i skan przesłać na adres mailowy: rekrutacja@cds.krakow.pl a oryginał dostarczyć na adres:
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch
30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3

Rekrutacja trwa od 03.02.2020 r. do 08.03.2020 r.

Kontakt:
Katarzyna Gembal
e-mail: rekrtuacja@cds.krakow.pl
tel. (12) 623 77 40 wew. 30 lub +48 668 327 497

Zaproszenie do udziału w projekcie: https://bit.ly/2Or1QtR

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018