Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Krakowie

W poniedziałek 3 lutego w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, w sali Cechu Rzemiosł Spożywczych Na Kotłowem, odbyło się spotkanie rzemieślników z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olgą Semeniuk. Na spotkaniu obecnych było ponad 60 osób, w tym m.in. Tadeusz Szewczyk – Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Stanisław Bańbor – Wiceprezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, oraz Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Forum Związku Zawodowych WRDS w Krakowie.

Minister Olga Semeniuk przyjechała do Krakowa, by poznać sytuację małopolskiego rzemiosła – jego problemy oraz potrzeby. Po krótkim wstępie Janusza Kowalskiego, Prezesa Małopolskiej IR, i wystąpieniu Pani Minister, głos oddano rzemieślnikom. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na sprawy związane z kształceniem w szkołach branżowych, również na linii mistrz-uczeń, podwyższenie kwoty dofinansowania dla mistrza po zdaniu przez ucznia egzaminu czeladniczego oraz nierówne traktowanie rzemieślniczych szkół branżowych w stosunku do publicznych poprzez obniżenie subwencji oświatowej. Wskazano także na potrzebę zmiany cyklu pobierania praktycznej nauki zawodu u mistrza do 34 miesięcy, tak aby zrównać termin otrzymywania świadectwa ukończenia szkoły z zakończeniem praktycznej nauki zawodu. Zgłoszono również wątpliwości, co do przeprowadzania kursów pedagogicznych za pośrednictwem Internetu.

W dalszej części spotkania poruszono problem utrzymania na dotychczasowym poziomie 15 000 zł progu obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami, a także rozszerzenia w prawie budowlanym uprawnień dla mistrzów rzemieślniczych i techników do prac w obiektach o kubaturze co najmniej 5000 m3. Szczególnie zostały zaakcentowany problem ochrony polskiego rynku przed importem towarów z rynków azjatyckich, a także wielu niejasności i obowiązków biurokratycznych w zakresie rejestracji BDO. Padł również wniosek, aby przedstawiciele rzemiosła brali udział w konsultacjach w zespołach, które przygotowują projekty nowych ustaw i regulacji przepisów, a także zwrócono uwagę na potrzebę powrotu do kwestii utworzenia powszechnego samorządu gospodarczego.

Pani Minister wysłuchała głosów środowiska rzemieślniczego i zobowiązała się do podjęcia działań służących poprawie funkcjonowania firm i organizacji rzemieślniczych.

Spotkanie w Krakowie zakończyła wizyta w jednej z najlepszych w Małopolsce pracowni stolarskiej Stolfach, którą prowadzi mistrz Józef Majerczyk. Pracownia działa nieprzerwanie od 1923 roku i specjalizuje się w kompleksowym wystroju wnętrz, produkcji mebli i stolarce budowlanej.

Zdjęcia: Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie