Zaproszenie do udziału online w Międzynarodowej Konferencji dot. rozpoczęcia działalności Jednolitego Sądu Patentowego, 21 września 2022 r.

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że dnia 21 września 2022 r. od godz. 9:00 do 17:00 będzie odbywać się konferencja „Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego  Sądu Patentowego” organizowana przez Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi.

Konferencja #UPC to pierwsze w Polsce międzynarodowe wydarzenie tak szczegółowo omawiające temat patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego łączące przedstawicieli świata nauki, biznesu i profesjonalnych pełnomocników.

Udział w spotkaniu potwierdziło liczne grono zagranicznych i krajowych ekspertów zajmujących się tematyką ochrony patentowej.

Program wydarzenia obejmuje panel naukowy oraz dyskusję przedstawicieli wielu instytucji i różnych sektorów przemysłu, podczas których będą omawiane szanse i wyzwania dla polskich oraz europejskich przedsiębiorców związane z uruchomieniem systemu patentu jednolitego i Jednolitego Sądu Patentowego na przełomie 2022 i 2023 roku.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana rejestracja.

Szczegółowy program, listę prelegentów oraz formularz rejestracyjny znajdą państwo na stronie internetowej konferencji:

https://www.jwp.pl/konferencjaupc/