Pierwszy nabór wniosków do pomocy technicznej CCCE: przedłużenie terminu do dnia 30.09.2022 r.

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że termin składania wniosków w ramach pierwszego naboru do pomocy technicznej w ramach Porozumienia Przedsiębiorstw Na Rzecz Klimatu i Energii (CCCE) został przedłużony do 30 września (pierwotny termin to 31 sierpnia).

Proszę wykorzystać tę okazję, aby rozpowszechnić to wezwanie w swojej sieci, aby umożliwić swoim MŚP złożenie aplikacji. Proszę również pamiętać, że Twoja organizacja i/lub lokalne przedstawicielstwa mogą ubiegać się o bezpłatną pomoc techniczną.

 

Poniżej znajdują się linki do dokumentów przydatnych do złożenia wniosku:

 

Materiały promocyjne w języku chorwackim, holenderskim, fińskim, włoskim i polskim, które mogą Państwo wykorzystać w swoich działaniach komunikacyjnych, znajdują się w linku poniżej:

https://airtable.com/shrzjX1Es6cubnoKL/tblZKIGAOrekmSLQj

 

Więcej informacji można znaleźć również na stronie Komisji Europejskiej poświęconej temu naborowi:

Launch of the first Covenant of Companies call for technical assistance | European Commission (europa.eu)

 

Przypominamy, że nabór jest otwarty dla MŚP, grup MŚP i firm (zlokalizowanych na tym samym obszarze), władz (krajowych, regionalnych lub lokalnych) oraz innych podmiotów umożliwiających (np. stowarzyszeń i sieci biznesowych, firm świadczących usługi energetyczne itp.) z Chorwacji, Finlandii, Włoch, Holandii i Polski.

 

Wybrani wnioskodawcy skorzystają z bezpłatnego, dostosowanego do ich potrzeb programu pomocy technicznej, realizowanego przez zespół ekspertów w dziedzinie dekarbonizacji energii. Program obejmuje:

  • pomoc w przeprowadzeniu audytu zużycia energii przez przedsiębiorstwa
  • określenie i wdrożenie opartych na podstawach naukowych celów w zakresie redukcji emisji
  • określenie technologii, metod i mechanizmów finansowania, do których przedsiębiorstwa mogą mieć dostęp w trakcie realizacji swoich celów

 

Dla wnioskodawców, których wnioski nie zostaną przyjęte, przewidziano również wsparcie pośrednie (warsztaty, webinaria itp.).