Dostosowanie cyfryzacji systemów VAT do potrzeb MŚP – dokument SMEunited

W następstwie konsultacji „VAT w erze cyfrowej” (wiosna 2022 r.), SMEunited opublikowało dokument przedstawiający stanowisko z konkretnymi sugestiami dotyczącymi obowiązków w zakresie sprawozdawczości transakcyjnej i punktu kompleksowej obsługi (OSS). Propozycje te mają na celu dostosowanie cyfrowych systemów VAT do potrzeb MŚP i powinny stać się częścią nadchodzących propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej.

W sprawie elektronicznych systemów sprawozdawczych SMEunited prosi o dodatkowe i towarzyszące działania, aby umożliwić skuteczne przejście dla MŚP. Ustawodawcy powinni zrozumieć, że akceptacja stosowania faktur elektronicznych w określonym formacie danych i ich szybkie przeniesienie do systemu sprawozdawczości elektronicznej w sektorze MŚP nie zależy tylko od poprawy efektywności, ale wymaga ułatwień.

Ponadto SMEunited stwierdziło, że OSS jest postrzegany przez MŚP głównie jako szansa na konsolidację rejestracji podatkowej w innych państwach członkowskich UE. Niemniej jednak oczekiwania związane z OSS nie zostały jeszcze spełnione. Należy zająć się kilkoma niedociągnięciami takimi jak:

  • rejestracja na platformach musi być łatwiejsza;
  • podniesienie limitu obrotów dla systemu sprzedaży na odległość;
  • zapewnienie jaśniejszej definicji terminów „montaż i instalacja”;
  • zgłaszanie obrotów za pośrednictwem OSS w przypadku dokonywania zakupów w państwie przyjmującym.

Artykuł źródłowy SMEunited

 

Image by cookie_studio on Freepik