Zapraszamy do udziału w XV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Zbliża się do końca kolejna, jubileuszowa edycja konkursu promującego upowszechniającego osiągnięcia twórców innowacyjnych produktów.  
 
Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne z krajów Unii Europejskiej. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie projektu nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii.
 
Zwycięzcy Konkursu otrzymają statuetkę, prawo do korzystania ze znaku i hasła Polski
Produkt Przyszłości oraz pomoc w promocji produktu.
 
W ramach Konkursu zostanie przyznana także nagroda specjalna „eCO2innowacja”,
ufundowana przez Ministra Gospodarki dla produktu o największym potencjale w zakresie
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 
Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki
 
Szczegóły Konkursu są dostępne:
na stronie www.ppp.pi.gov.pl, e-mail: konkursppp@parp.gov.pl, tel.: 22 432 83 12.
 
Projekty konkursowe można składać do 16 stycznia 2012 r. na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „XIV edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości”.
 
Konkurs Polski Produkt Przyszłości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego