Zmiany w systemie edukacji – Europass w rzemiośle

W Broku nad Bugiem od wczoraj trwają trzydniowe warsztaty oświatowe poświęcone zmianom w systemie edukacji i kwestiom związanym z Europassem w rzemiośle.

 

W spotkaniu zorganizowanym przez  Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji zawodowej i Ustawicznej, przedstawiciele izb rzemieślniczych, zasadniczych szkół zawodowych i rzemieślniczych.

 

Uczestnicy warsztatów zostaną poinformowani o stanie prac nad suplementem Europass do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich, ustalą procedury współpracy izb rzemieślniczych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie wystawiania suplementów. Przybliżone zostaną zmiany w programie „Uczenie się przez całe życie”, w ubezpieczeniach społecznych, prawie pracy, Funduszu Pracy. Podczas spotkania omówiona zostanie problematyka organizacji rzemiosła oraz organizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników zatrudnionych w rzemiośle w celu przygotowania zawodowego. Uczestnicy warsztatów odniosą się do zmian w systemie edukacji, porusza kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, prawem pracy, Funduszem Pracy, Funduszem szkoleniowym i oświatowym.