Waldemar Pawlak podziękował partnerom społecznym za współpracę w ramach Komisji Trójstronnej

– „Dziękuję za ostatnie 4 lata współpracy. Cieszę się, że w tym okresie mogliśmy wspólnie pracować na rzecz odbudowy dialogu społecznego w Polsce” – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak na spotkaniu z reprezentantami organizacji pracodawców i związków zawodowych.

 

 Przypomniał, że dzięki zaangażowaniu Komisji Trójstronnej Polska, jako jeden z nielicznych krajów, łagodnie przeszła światowy kryzys, ponieważ właśnie na forum Komisji udało się wypracować rozwiązania, które pozwoliły utrzymać wzrost gospodarczy i poziom zatrudnienia. Zapewnił, że jako wicepremier i minister gospodarki będzie aktywnie uczestniczył w dialogu społecznym.

 

W spotkaniu z wicepremierem wzięli udział przedstawiciele: Związku Rzemiosła Polskiego, BCC, PKPP Lewiatan, Pracodawców RP, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ.