Zapraszamy do udziału w szkoleniach zawodowych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Kwalifikacje + dyplom=sukces”. Ich celem jest bezpłatne przygotowanie techniczne, które przybliży formułę egzaminów, a następnie przeprowadzenie egzaminów na tytuł zawodowy czeladnika oraz mistrza.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby z województwa śląskiego w wieku 25-64 lata oraz nieuczące się osoby w wieku 18-24 lata. Przygotowanie techniczne będzie przeprowadzane w ramach 28 zawodów.

W razie pytań prosimy o kontakt: izbabud@izbabud.pl lub pod numerem telefonów: 32 258 90 00.

Więcej informacji: LINK
Formularz zgłoszeniowy:
LINK