W Dz. Gazecie Prawnej o Teście na wniosek pracodawcy, a nie starosty

Od jutra (24 sierpnia) wchodzi w życie przepis pozwalający pracodawcy przygotowującemu do zawodu pracownika dorosłego – występować do komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej o przeprowadzenie egzaminu czeladniczego. Do tej pory uprawnienie takie miał wyłącznie starosta.

Zmianę wprowadza nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych. Przepisy mają uregulować zasady aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez praktyczną naukę zawodu i przyuczenie do pracy. Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Nowelizacja rozporządzenia jest dostosowana do unijnych zasad udzielania pomocy publicznej de minimis.

Więcej:
dgp.pl
Karolina Topolska
23.08.2013