Nabór wniosków o udzielenie pożyczki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza, że trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Pożyczka może być udzielona na: uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek, wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi. Ubiegać się o nią mogą mikroprzedsiębiorcy lub przedsiębiorcy mniejszych firm.

Budżet funduszu na udzielanie pożyczek mikro oraz małym przedsiębiorstwom wynosi: 41 mln zł.
Minimalna i maksymalna kwota udzielenia pożyczki: nie może być niższa niż 200 tys. zł oraz wyższa niż 2 mln na jeden projekt.

Wniosek o udzielenie pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcie należy składać poprzez zarejestrowanie wersji elektronicznej w terminie: od 2 lipca 2013 w trybie ciągłym
Więcej: LINK