Zagraniczne rynki w zasięgu ręki

W ramach PO Polska Wschodnia są jeszcze do wzięcia pieniądze w konkursie  Internacjonalizacja MŚP. Mikro małe i średnie firmy mogą się ubiegać nawet o 800 tys. zł dofinansowania. Trzeba jednak się spieszyć, ponieważ nabór trwa jeszcze tylko do 29 marca 2018 r. Wsparcie przeznaczone jest na wprowadzenie produktów lub usług na nowe rynki.
 
Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:
posiadanie statusu MŚP,
prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej co najmniej 12 miesięcy,
zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,
przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. zł co najmniej raz w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) posiadającego potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.
Dofinansowanie można przeznaczyć na:
koszty usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
koszty związane z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Więcej: LINK