Zapytanie ofertowe

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do złożenia oferty w zakresie: wynajmu sal szkoleniowych; usług restauracyjnych oraz zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń, w ramach 

realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu  „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój:  Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,  gospodarki i edukacji,  Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
 
Zapytanie ofertowe: LINK 
Załącznik  Nr 1: LINK
Załącznik Nr 2: LINK
 Załącznik Nr 3: LINK
 Załącznik Nr 4: LINK