XXIX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, Częstochowa