Polska Dziennik Bałtycki: Rzemieślnicy mają już wolne

„400 uczniów i 120 absolwentów Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku zakończyło wczoraj uroczyście rok szkolny. Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, wręczył Idalii Kucharczyk i Klaudii Sopolińskiej, absolwentkom szkoły, nagrody pieniężne za dobrze wyniki w nauce, ufundowane przez pomorską izbę.” – czytamy w Polsce Dzienniku Bałtyckim.

„- Nasze szkoły utworzono w 2008 roku, ale w oparciu o dawny Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gdańsku – podkreśla Jolanta Błaszczak, dyrektor PSR. – Są one prowadzone przez pomorską izbę, ale należą one do szkół publicznych i stąd nauka w nich jest bezpłatna. Proponujemy młodzieży naukę osiemnastu zawodów na poziomach zasadniczym i technikum. Od nowego roku szkolnego dojdą klasy z nauką zawodów blacharza i lakiernika samochodowego. Cieszymy się coraz większym zainteresowaniem uczniów i rodziców. Świadczą o tym efekty tegorocznego naboru. Podania złożyło już 18O absolwentów gimnazjów, a 20 – nie uzupełniło jeszcze dokumentów. Spodziewany się napływu kolejnych podań, bo gimnazjaliści składają je także w czasie wakacji i na początku września. W ubiegłym roku, w czerwcu, mieliśmy 90 chętnych do nauki różnych zawodów.”

Więcej: Polska Dziennik Bałtycki
Jacek Sieńskl
26.06.2010