XVII Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze

Polsko-Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w XVII Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2013″, które odbędzie się w Białymstoku, w dniach 26-27 czerwca.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi -„Współpraca regionalna w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej siłą napędową dla inwestycji i współpracy handlowej pomiędzy Polską i Białorusią”.
Forum odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Białoruś.
 

Więcej: LINK