XVII edycja Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta

Związek Rzemiosła Polskiego jako organizator i sponsor Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta zaprasza wydawnictwa do zgłaszania kandydatów w kategorii „za książkę roku”.

Ustanowiona w 1994 roku Nagroda im. Reymonta zyskała trwałe miejsce w katalogu liczących się nagród literackich w Polsce i cieszy się zasłużonym uznaniem w środowisku twórców.

Jak co roku wyróżnienia przyznane zostaną w dwóch kategoriach „za twórczość całego życia” i „za książkę roku”. Kandydatów do Nagrody w kategorii „za twórczość całego życia” mogą zgłaszać członkowie Jury, w skład, którego wchodzą pisarze – laureaci Nagrody, Prezydium Zarządu ZRP i szefowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Związku Literatów Polskich. Kandydatów w kategorii „za książkę roku” nominują wydawnictwa.

Kandydatury wraz z rekomendacją można zgłaszać pisemnie w terminie do 26 listopada 2010 r. na adres:

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa,
tel. (22) 50-44-251, fax 50-44-250 lub e-mail: zrp@zrp.pl, kadry@zrp.pl
z dopiskiem „Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta – XVII edycja”

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Związku Rzemiosła Polskiego: www.zrp.pl