XV edycja Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta – rozstrzygnięta!

Rozstrzygnięta została XV edycja Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta. Sponsorem i organizatorem Nagrody jest Związek Rzemiosła Polskiego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, kandydatów do Nagrody zgłaszali członkowie Jury – pisarze, dotychczasowi laureaci Nagrody, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta została ustanowiona w 1994 roku dla upamiętnienia postaci Władysława Reymonta: Rzemieślnika – Pisarza – Noblisty. Nagroda im. Reymonta zyskała trwałe miejsce w katalogu liczących się nagród literackich w Polsce i cieszy się zasłużonym uznaniem w środowisku twórców. Jest przyznawana w dwóch kategoriach: „Za twórczość całego życia” i „Książkę roku”.

Obradujące w dniu 29 stycznia 2008 roku Jury Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta pod przewodnictwem Prezesa ZRP Jerzego Bartnika przyznało następujące Nagrody:

Decyzją Jury z 29 stycznia 2009 roku laureatami XV edycji Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta zostali:

w kategorii „Za twórczość całego życia”:
Pan Józef Hen
Pan Krzysztof Karasek

***

w kategorii „Za książkę roku”:
Pani Anna Janko za książkę „Dziewczyna z zapałkami”

***

Laureatami Honorowych Wyróżnień w dziedzinie kultury są:
Pani Barbara Koc
Pan Zbigniew Makowski
Pan Jan Rodzeń

W ramach Konkursu Jury przyznało Nagrody Specjalne i Wyróżnienia dla przedstawicieli rzemiosła, których związki z literaturę, twórczością artystyczną, kulturą i jej upowszechnianiem są znane i cenione.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 17 lutego 2009 roku o godz. 12.30 w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie przy ul. Miodowej 14 w Warszawie.

Szczegółowe Informacje w załączniku.