XL. Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.