Wysłuchanie publiczne projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

17 czerwca br odbyło się wysłuchanie publiczne projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Program ten jest instrumentem realizacji Celu 4 „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”. W programie zakładane jest wsparcie przyczyniające się do usprawnienia funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in. do poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Uwagi i opinie do projektu nowego programu wygłosili przedstawiciele administracji publicznej, partnerów społecznych i gospodarczych, podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz innych instytucji. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, który zaprezentował najważniejsze wstępne uwagi ZRP do projektu programu.

Zdaniem ZRP w osi priorytetowej I „Lepsze polityki dla rozwoju społecznego” programu brakuje odpowiednich zapisów dotyczących rozwoju kształcenia w systemie dualnym. Należy podkreślić, że szkolenie zawodowe i współpraca pracodawców z oświatą musi uwzględniać system dualny. Także w odniesieniu do kwestii wspierania współpracy pracodawców ze szkołami w projektowanym dokumencie nie została określona rola organizacji pracodawców.  Odniesienia do kształcenia w systemie dualnym zabrakło także w opisie działań mających na celu wspieranie promocji kształcenia zawodowego.

Poza tym ZRP pozytywnie odniósł się do możliwości kontunuowania działań w ramach działania pt „Egzaminy zawodowe i weryfikacja kompetencji ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych”, podkreślając, że ZRP zrealizował już duży projekt dotyczący egzaminów zawodowych, w ramach którego powstała platforma „Egzaminy w Rzemiośle”, zwierająca  ponad 16 tysięcy zadań egzaminacyjnych.

Link do transmisji z wydarzenia TUTAJ