,,Polski Inkubator Rzemiosła” – kolejne spotkanie promocyjne

15.06.2021 r. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Olgi Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Naczelnik Wydziału Rzemiosła Pauliny Woźnieckiej, jak również obecnego w trybie on-line Piotra Mazurka – Ministra w Kancelarii Premiera, pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej, poświęcona przyjętemu przez Radę Ministrów programowi pt. „Polski Inkubator Rzemiosła”.

Spotkanie rozpoczął Piotr Antoszewski p.o. Prezesa Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Podczas konferencji minister Semeniuk przedstawiła kluczowe założenia Programu:

Założenia projektu w tym roku skierowane będą na konkretne wsparcie związane z transformacją cyfrową (…) chcielibyśmy w tym roku w czasach postpandemicznych wspomóc i wzmocnić potencjał sprzedaży internetowej, jak również przeprowadzić szereg szkoleń związanych z promocją wśród młodych osób kształcenia zawodowego – wyjaśniła Olga Semeniuk.

MRPiT zakłada przy tym, że program Polski Inkubator Rzemiosła będzie ewaluował i będzie rozszerzany, w zależności od potrzeb, będzie także modyfikowany.

Minister Piotr Mazurek podkreślił, że bardzo ważne jest dotarcie do młodych ludzi z informacją, w jaki sposób mogą nauczyć się rzemiosła i jak mogą zdobywać konkretne zawodowe umiejętności.  

W konferencji wzięli udział przedstawiciele rzemiosła m.in. Piotr Antoszewski p.o. Prezes KPIRiP, Wiesław Łasiński – Wiceprezes KPIRiP oraz Jerzy Grzesiak – Starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy. Podjęli oni temat projektu ustawy o rzemiośle i zasad zrzeszania się rzemieślników szkolących uczniów, jak również możliwości poszerzenia listy beneficjentów, do których miałby  być kierowany program – o bezpośrednio rzemieślników szkolących uczniów w zakładach pracy. Przedmiotem zainteresowania okazał się, także katalog wydatków możliwych do rozliczenia z subwencji przez szkoły niepubliczne, które prowadzą organizacje rzemieślnicze.